Tag Archives: mpsc exam

Success Mantra#6 – Shortcut is injurious

मित्रांनो, परीक्षा ऐन  तोंडावर आली असतांना बरेचजण मला विचारतात कि आता “माझी तयारी होईल का?”, “मला सफलता मिळेल का?”, “मला तुमच्या पिजीपी चा फायदा होईल का?” मित्रांनो, ह्या बाबतीत खूप खोलवर विचार करून निर्णय घ्यावा असे माझे सांगणे आहे. प्रत्येकाने आपले … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , | 40 प्रतिक्रिया

तीन वर्षांचा खडतर प्रवास

मित्रांनो, कसे आहात? आज माझ्या अकादमीचे ३ वर्ष पूर्ण होत आहेत.  ह्या वेळी खूप काही लिहावेसे वाटते पण वेळ कुठे आहे? त्यामुळे थोडेसेच लिहेन… जेव्हा मी ही अकादमी सुरु केली तेव्हा असे वाटत होते कि मी एकटाच आहे आणि पुढील … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , | 48 प्रतिक्रिया

Competition and Creative Contest : October 2013

A creative contest/ competition is being held this month for all registered candidates of NextGenPGP (Rajyaseva, STI, Asst) and UPSC Civil Services 2014. Each registered candidate is required to prepare diagram(s) about Census 2011 based on his/her creative intelligence. It … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

Success Mantra #2 – सफलता मिळत नसते, मिळवावी लागते

मित्रांनो, मला बरेच जण (नेहमीच कुणी ना कुणी) विचारतात कि “मी हे हे शिक्षण करत आहे किंवा कम्प्लीट केल आहे मग मी एमपीएससी किंवा युपीएससी परीक्षेत सफल होईल का?”. आता मलाच हा प्रश्न पडतो कि मला त्यांच्याबद्दल काहीच माहित नाही … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 34 प्रतिक्रिया

Expected Cut Offs – Rajyaseva Prelims 2013

Hi Friends As per my understanding of the new exam pattern, I have tried my level best to calculate the expected cut offs for the forthcoming Rajyaseva Prelims 2013. Have a look at the complete list: Expected Cut-Offs

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

२०१३ राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत सफल होण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

प्रिय मित्रांनो ही परीक्षा आता पूर्वीसारखी राहली नाही. २०१३ ची परीक्षा नवीन अभ्यासक्रमानुसार होणारी पहिलीच परीक्षा असून त्यासाठी आता फार मेहनत घेण्याची गरज आहे. ही परीक्षा कठीण आहे कि सोपी आहे हे प्रत्येकाच्या तयारीवर अवलंबून आहे. ज्यांची तयारी व्यवस्थित झाली … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , , , | 18 प्रतिक्रिया

Rajyaseva Prelims Advertisement Released

Hi Friends, Rajyaseva Prelims is on 7th April 2013. Last date of online form submission is 12th Feb 2013. Here are complete details: Advertisement

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , | 14 प्रतिक्रिया

2012 in review & Happy New Year 2013

Hi Friends Let me first thank you for your enormous visits to my blog in 2012. About 55,000 tourists visit Liechtenstein every year. This blog was viewed about 1,300,000 times in 2012. If it were Liechtenstein, it would take about 24 years … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 प्रतिक्रिया

No One Saves Us But Ourselves

मित्रांनो आता मागे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा झाली आणि लगेच मला ब्लॉगवर मेसेजेस यायला सुरवात झाली … कट ऑफ बद्दल!!!   मी वेळ काढून माझा ‘अपेक्षित कट ऑफ ” चा अंदाज ब्लॉगवर टाकला आणि लगेच प्रतिक्रियांना सुरवात झाली, त्यात  काही पोझिटीव्ह अन … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 प्रतिक्रिया

MPSC Rajyaseva Main Exam 2012 – Question Papers available

Hi Friends, MPSC has released question papers of Rajyaseva Main exam 2012 on their official website so please download them from there. I will be posting an analysis and expected cut offs list for all categories on coming Friday, i.e. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 प्रतिक्रिया