Tag Archives: exam tips

Success Mantra#14-Turn everything into positive

Turn your efforts into success in MPSC/UPSC exam with positive approach. Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , | १ प्रतिक्रिया

सक्सेस मंत्र #13- अभ्यास कसा करावा?

कोणत्याही परीक्षेत सफलता मिळवण्यासाठी सखोल अभ्यासाची गरज असते आणि तो कसा करावा हे महत्वाचे आहे. Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | 4 प्रतिक्रिया

Last Minute Tips For RS Prelims 2014

Hi Friends शेवटी तो दिवस जवळ आलाच ह! ह्या सुंदर दिवसासाठी मला माहित आहे तुम्ही फार मेहनत घेतली असेल आणि तुम्ही खूप स्ट्रेस घेतला असेल होय ना? खूप झाला अभ्यास आता. उद्या परीक्षा आहे म्हणून नक्कीच टेन्शन आल असेल ना? … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया