Category Archives: UPSC Civil Services

UPSC Civil Services exam for IAS/IPS

SuccessSnippet#297:: How To Cover A Topic?

SuccessSnippet#297:: How To Cover A Topic:If you are referring two or more books for a topic, do this:● read only the relevant positive points from all the books, one by one.● then read only the relevant negative points from those … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#296:: Difficult Topic

सक्सेस-स्निपेट#296 :: कठीण विषय:कोणताही कठीण विषय (तुम्हाला असे वाटत असल्यास) असू द्या, त्यावर खालील गोष्टींद्वारे प्रभुत्व मिळवता येऊ शकते:● विस्तृत संशोधनातून माहिती गोळा करून.● त्या माहितीचा सखोल अभ्यास करून.● ती माहिती फिल्टर करून फक्त महत्वाची बाब नोट करून. …आणि वेळोवेळी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#295:: Value The Time

सक्सेस-स्निपेट#295 :: वेळेचे मूल्यःपरीक्षेचा अभ्यास करत असताना, आपल्याकडे असलेल्या वेळेचा सखोल अभ्यासासाठी उपयोग करा. नंतर जेव्हा तुमच्याकडे कमी वेळ असेल:● तुम्ही वेळेचे गुलाम व्हाल.● तुम्ही सखोल विचार करण्यात अक्षम असाल.● तुम्ही नेहमी घाईत असाल. आणि तुमचे खूप महत्त्वाचे मुद्दे बाकी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#294:: Know Your Strengths

सक्सेस-स्निपेट#294:: तुमचं सामर्थ्य ओळखा:मागील परीक्षेत मिळालेल्या अपयशामुळे तुम्ही ज्या वेदना सोसल्यात त्या हेतूशिवाय नव्हत्या. तुमच्या त्या दु:खापासून शिकण्यासाठी स्वतःतील सकारात्मक सामर्थ्याचा वापर करा आणि मागील पराभवापासून शहाणपणा मिळवा. SuccessSnippet#294:: Know Your Strengths:The pain you suffered because of the failure at … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#293:: Your Dream

SuccessSnippet#293:: Your Dream:Sometimes it’s very difficult for you to abandon a dream, but that is precisely what needs to happen in order to accomplish a grand and greater dream. सक्सेस-स्निपेट#293 :: आपले स्वप्न :कधीकधी स्वप्नाचा त्याग करणे आपल्यासाठी खूप अवघड … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#292:: Way to Success:

सक्सेस-स्निपेट#292 :: यशाचा मार्ग:एमपीएससी / यूपीएससीमार्फत आपली इच्छित पोस्ट मिळविण्यासाठी केवळ एक इच्छा पुरेशी नाही. त्या पोस्टसाठी आपल्या हृदयात एक गरज निर्माण करा ज्यासह आपण स्वतःसाठी तसेच समाजासाठी आणि राष्ट्रासाठी बरेच काही कराल. ती पोस्ट प्राप्त करण्यासाठी आपल्या अभ्यासामध्ये भावनिकरित्या … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet

सक्सेस-स्निपेट#291:: चुंबकासारखे कार्य करा:एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करताना, एखाद्या चुंबकासारखे कार्य करा (जसे ते धूळ कणांपासून लोखंडी कण वेगळे करते), तुमच्या समोर असलेल्या ‘माहितीच्या समुद्रापासून’ वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी विभक्त करावी. SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet:While studying for MPSC/UPSC exams, … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#290::Second-hand Knowledge

सक्सेस-स्निपेट#290 :: सेकंड-हँड नॉलेज:सेकंड-हँड नॉलेज (कंपाईल केलेले) वापरताना, हे अस्सल स्त्रोतांकडून आहे व त्यामध्ये योग्य माहिती आहे याची खात्री करुन घ्या. याचा गांभीर्याने विचार करा कारण एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षा हा तुमच्या करियरशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे. SuccessSnippet#290::Second-hand Knowledge:While … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#289:: O-C-R Technique

SuccessSnippet#289:: O-C-R Technique: Use this technique in your preparation for MPSC/UPSC exams. ● Observation – observe your surroundings for valuable information. ● Collection – collect only what is relevant. ● Reflection – at regular intervals, let this information reflect in … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#288:: The Triad of Success

सक्सेस-स्निपेट#288 :: यशाचं त्रिकूट:● तंदुरुस्त रहा.● इतरांकडे दुर्लक्ष करा (अभ्यास करताना).● स्वतःवर लक्ष केंद्रित करा. Success-Snippet#288:: The Triad of Success:● Stay fit.● Stay blind to others (while studying).● Stay focused on yourself.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा