Category Archives: MPSC STI

Sales Tax Inspector

SuccessSnippet#261:: Thoughtful Preparation

सक्सेस-स्निपेट#261:: विचारपूर्वक तयारी: ● वर्षभर, आपल्या कच्च्या (अभ्यासात) विषयांवर लक्ष केंद्रित असू द्या. ● त्या कमकुवत टॉपिकना कधीही विसरू नका. ● वास्तविक परीक्षेआधीच्या 3 महिन्यांपूर्वीपासून त्या कमकुवत विषयांकडे बघा, हे तुम्हाला अधिक अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करेल. ● या विषयांवर दररोज … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#260:: Failure – Stepping Stone To Success

सक्सेस-स्निपेट#260 :: अपयश – यशाकडे वाटचाल: युगानुयुगे असे म्हटले जाते की “अपयश म्हणजे यशाची वाटचाल होय”. पण कसे? ● शंका आणि भीतीपासून मुक्त व्हा. ● सर्व परिस्थितींना आपल्या बाजूने वळवा. ● दृढ इच्छाशक्तीने विचार करा. ● निर्भयपणे प्रयत्न करा. ● … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#259 :: Get To Know Your Weaker Topics/Subjects

सक्सेस-स्निपेट#259 :: तुमचे कमकुवत विषय/मुद्दे जाणून घ्या: तुम्ही कोणत्या विषयामध्ये/टॉपिकमध्ये कमकुवत आहात हे जाणून घेण्यासाठी, शक्य तितके प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करून संयमाने स्वत:ची चाचणी घ्या. एकदा ते पूर्ण झाल्यावर त्या भागांवर लक्ष केंद्रित करा. लक्षात ठेवा, अशा मुद्द्या/विषयांमधील तुमचं सामर्थ्य … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#258:: Abundance of Time:

सक्सेस-स्निप्पेट#258 :: वेळेची विपुलता: गेल्या काही दिवसात (कोविड-19 मुळे) “तुमच्याकडे नेहमीच मुबलक वेळ उपलब्ध होती” हे शिकलात परंतु तुम्हाला त्याबद्दल जाणीव नव्हती. म्हणूनच, आता त्याचे महत्त्व समजून घ्या आणि प्रलंबित/अपूर्ण मुद्दे/विषय पूर्ण करण्यासाठी धैर्याने ह्या वेळेचा उपयोग करा. SuccessSnippet#258:: Abundance … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#257:: Describing Success

SuccessSnippet#257:: Describing Success: Success can be described as a perfect balance of: ● your physical and mental energy ● light of knowledge ● strong and unwavering will power ● unity of information (collection from various sources) So, create a perfect … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#256:: Caring Your Brain & Body

सक्सेस-स्निपेट#256 :: आपल्या मेंदूची आणि शरीराची काळजी घ्या: या क्षणी, आपल्यापैकी बहुतेक सर्वचजण कोविड-19 चे संक्रमण होऊ नये म्हणून आपल्या घरापर्यंतच मर्यादित आहेत. आपल्या हालचाली प्रतिबंधित आहेत; म्हणून आपण आपल्या मेंदूची आणि आपल्या शरीराची काळजी घेणे आवश्यक आहे. घरी व्यायाम … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#254:: Hidden Questions

SuccessSnippet#254:: Hidden Questions: Everyday, you all are going through (probably) THAT information based on which questions are asked in MPSC/UPSC exams. But that information, it is much more likely to lie hidden from your unseeing eyes. So, keep your eyes … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#253:: Sparkle

SuccessSnippet#253:: Sparkle: Always keep the sparkle alive in your studies because if you lose it, chances of success go bleak. Do this to keep the sparkle alive: ● have a definite goal. ● have a written plan of action. ● … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#252:: Read Everything With A Purpose

SuccessSnippet#252:: Read Everything With A Purpose: Whatever you read, read it with a purpose. Look through the resources that you read and FIND what is relevant to your exam. Remember, NOTHING should go unnoticed by your eyes. For previous snippets, … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#251:: Understand The Difference

SuccessSnippet#251:: Understand The Difference: You MUST understand that there is huge difference in preparation for MPSC and UPSC exams (Prelims, Mains, Interview, etc.). Carefully refer and understand the syllabus, old question papers. Then, plan your strategy according to subjects and … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा