Category Archives: MPSC PSI Exam

MPSC PSI Prelims and Main Exam

SuccessSnippet#280:: Knowledge & You

SuccessSnippet#280:: Knowledge & You: Knowledge is like magic. It can pull you out of the ocean of struggles. Everyday, learn a new thing about any of your subjects, if you want to break the cyclone of defeat. सक्सेस-स्निपेट#280:: ज्ञान आणि … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#279:: Growth of Your Study

सक्सेस-स्निपेट#279 :: तुमच्या अभ्यासाची वाढ: तुमचा अभ्यास वाढणार्‍या झाडासारखा असावा. जसजसे झाड वाढते तसे मजबूत मुळांसह दृढ होते. त्याच प्रकारे, तुमचा अभ्यास असावा; सखोल आणि विशाल. Success-Snippet#279:: Growth of Your Study: Your study should be like a growing tree. As … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#278:: Self-Taught Genius

सक्सेस-स्निपेट#278 :: स्वतः-शिकलेली अलौकिक व्यक्ती: तुमच्यात सर्व काही विपुल प्रमाणात आहे (संभाव्यता, ऊर्जा, आत्मविश्वास, इच्छाशक्ती, बुद्धिमत्ता, क्षमता इ.). लॉकडाउन च्या ह्या संधीचा वापर करा आणि स्वत:-शिकलेली अलौकिक बुद्धीमत्ता असलेली व्यक्ती व्हा जी कोणतीही परीक्षा क्लिअर करू शकते. SuccessSnippet#278:: Self-Taught Genius: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#277:: Independent Explanation

SuccessSnippet#277:: Independent Explanation: When you understand a subject, it doesn’t mean you understand everything about it. You may require to undertsand independent explanation of each topic that comes under that subject. सक्सेस-स्निपेट#277 :: स्वतंत्र स्पष्टीकरण: जेव्हा तुम्हाला एखादा विषय कळला … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#276:: Break The Cycle

सक्सेस-स्निपेट#276 :: चक्र खंडित करा: उपलब्ध वेळेत तुम्ही तुमचा अभ्यास योग्य रीतीने केला पाहिजे जेणेकरून तुम्ही यावेळी परीक्षा पास करू शकाल. नाहीतर… तुम्हाला 2021 मध्ये पुन्हा संधी आहे … पुन्हा 2022 मध्ये … पुन्हा 2023 मध्ये … पुन्हा 2024 मध्ये. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#275:: Consequences

SuccessSnippet#275:: Consequences: While studing for MPSC/UPSC exam:- ● what you think of the importance of the topic at hand. ● your understanding of the information related to that topic. ● your thoughts about that information. ● your Notes on that … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#274:: Learning Process

सक्सेस-स्निपेट#274 :: शिकण्याची प्रक्रिया: ● एकाच वेळी सर्व काही शिकण्याचा प्रयत्न करू नका (शब्दशः, तुम्ही हे करू शकत नाही). ● ही एक शिकण्याची मालिका असावी, उच्च स्तर गाठण्यासाठी. ● जोपर्यंत शिर्षस्थानी पोहोचत नाही किंवा तुमचं इच्छित स्थान प्राप्त करेपर्यंत सहनशक्ती … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#273:: What You Do Makes The Difference

SuccessSnippet#273:: What You Do Makes The Difference: You all study for the same exam(s). You all do everything that needs to be done, right? But remember, what and how you study influences your success. ● recognising important topics ● groundbreaking … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#272:: Deeper Understanding

SuccessSnippet#272:: Deeper Understanding: You can better your chances of success in MPSC/UPSC exam by understanding at a more deeper level what you have already studied so far. सक्सेस-स्निपेट#272:: सखोल आकलन: तुम्ही आत्तापर्यंत शिकलेल्या गोष्टींना सखोल स्तरावर समजून घेऊन तुमची एमपीएससी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#271:: Sole Aim of Revision

SuccessSnippet#271:: Sole Aim of Revision: The sole and supreme use of revision is to remove, to burn out all information that is useless and incorrect. There could be no object in reading the Notes after the imperfect/incorrect information had been … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा