Category Archives: MPSC PSI Exam

MPSC PSI Prelims and Main Exam

SuccessSnippet#135:: Access to Success

सक्सेस-स्निपेट#135 :: यशापर्यंत प्रवेश: परीक्षा कितीही कठिण असली तरी कोणत्याही व्यक्तीस यश मिळू शकते. एकच गोष्ट म्हणजे, हे अभ्यासाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते ज्यामुळे यश मिळणे शक्य होते. SuccessSnippet#135:: Access to Success: Any person has access to the success, regardless of … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#134:: Mental Revision:

सक्सेस-स्निपेट#134 :: मानसिक रिविजन: एखादा टॉपिक किंवा त्याचा भाग अभ्यासल्यानंतर लगेच त्याच्या मुख्य मुद्द्यांची मानसिक रिविजन करा. ही रिविजन दीर्घ कालावधीसाठी तुमच्या आठवणीत राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत करेल. हे करण्यासाठी: – ● शांतपणे बसा आणि तुमचे डोळे बंद करा. ● … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#133:: Energise Your Energy

सक्सेस-स्निपेट#133 :: आपल्या उर्जेला उत्साहित करा : प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ऊर्जा असते. काही लोकांमध्ये ती स्थिर आणि शांत असते. जर तुम्ही त्यापैकी एक असाल तर ती ऊर्जा ओळखा; आपल्या अभ्यासासाठी त्या ऊर्जेला उत्साहित करा आणि तिचा तुमच्या अभ्यासासाठी वापर करा. SuccessSnippet#133:: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#132 :: How Your Notes Should Be

SuccessSnippet#132 :: How Your Notes Should Be: Every Note that you make should: ● contain the entire topic but on a smaller scale. ● show every part of the topic. ● represent a full view of the original topic. सक्सेस-स्निपेट#132 … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#131:: Absolute Certainty of Success

SuccessSnippet#131:: Absolute Certainty of Success: As you already know, the books, magazines, newspapers and every other things are available in the market to you as well as lakhs of other people who are interested in giving MPSC/UPSC exams. But there … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#130:: Power of Language

SuccessSnippet#130:: Power of Language: As part of MPSC Rajyaseva Mains as well as UPSC Civil Services Mains, you are required to write essay(s). Essay plays an important role in your success so DO NOT overlook it’s importance. ● From the … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#129:: Who Can Help You Succeed?

सक्सेस-स्निपेट#129 :: तुम्हाला यशस्वी होण्यासाठी कोण मदत करू शकेल? तुम्ही, कदाचित, तुमच्या मदतीसाठी एखाद्यास शोधत असाल. होय, पुढील देवदूत नेहमीच सज्ज असतात जे तुमच्या जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मदत करतात: – ● तुमची सशक्त इच्छाशक्ती ● तुमचे स्वतःचे प्रयत्न ● यशस्वी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#128:: Greatest Stumbling Block

SuccessSnippet#128:: Greatest Stumbling Block: This may not be applicable for everyone but in most cases, it is:- ● the greatest stumbling block to your success could be- reluctance to do revision at regular intervals. ● remember, revision always provides you … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#127:: The Key To Success

SuccessSnippet#127:: The Key To Success: The ONLY key to your success is: your ability to focus your concentration on anything at any time and using your energy on right thing at the right time. सक्सेस-स्निपेट#127 :: यशस्वी होण्याची चावी तुमच्या … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#126:: Limitless Belief

SuccessSnippet#126:: Limitless Belief: Your success depends on your own beliefs. ● if you believe… you will succeed. ● if you don’t believe… you won’t succeed. It means, you are limited by your own beliefs. In order to be successful at … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा