English Edition Launch

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#308:: Make Your Brain Efficient:

SuccessSnippet#308:: Make Your Brain Efficient:
Make your brain work efficiently like e-mail programs that download any mail from any provider into their interface.

Train your brain to use information from multiple sources and use that information very efficiently for any examination.

सक्सेस-स्निपेट#308 :: आपला मेंदू कार्यक्षम करा:
आपल्या मेंदूला ई-मेल प्रोग्रामप्रमाणे कार्यक्षमतेने कार्य करायला लावा, जे कोणत्याही प्रोव्हायडरकडील मेल आपल्या इंटरफेसमध्ये डाउनलोड करतात.

एकाधिक स्त्रोतांमधून माहिती वापरण्यासाठी आपल्या मेंदूला प्रशिक्षित करा आणि ती माहिती कोणत्याही परीक्षेसाठी अत्यंत कार्यक्षमतेने वापरा.

Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#308:: Make Your Brain Efficient:

Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Am Proud of You Captain Zoya Agarwal and Team

Am proud of you Captain Zoya Agarwal, the Commander of the historic longest flight to India by any Indian carrier. The first non-stop flight from San Francisco to Bengaluru – 16,000 kilometres. 

You are the First woman pilot to fly over the North Pole and the youngest woman pilot in India. 

Also proud of the other 3 women pilots of that historic flight Captain Papagari Thanmai, Captain Akansha Sonaware , and Captain Shivani Manhas !!!

Posted in current events, women power | Tagged , , | १ प्रतिक्रिया

एमपीएससी परीक्षा तारखा जाहीर

● एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 – 14 मार्च 2021
● ग्रुप बी कमबाईंड पूर्व परीक्षा 2020 – 11 एप्रिल 2021

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#307 :: How does any subject gets easier?

सक्सेस-स्निपेट#307 :: कोणताही विषय सोपा कसा बनतो?
कोणत्याही विषयाचा/टॉपिकचा तुमचा अभ्यास परीक्षेच्या तिन्ही स्तरांची (पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत), वेगवेगळ्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिपूर्ण नोट्स बनवल्यानंतरच पूर्ण होतो.

या नोट्स बनवताना तुम्हाला कळेल की तुम्हाला जे विषय/मुद्दे कठीण वाटले होते ते तुमच्या पूर्वाग्रहांपेक्षा जास्त नव्हते.

SuccessSnippet#307 :: How does any subject gets easier?
Your study of any subject / topic is complete only after making the perfect notes required to meet the different needs of the three levels of examination (pre, main and interview).

While making these notes you will find that the topics / subjects you found difficult were not more than your prejudices.

Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#306:: Get Back The Power

SuccessSnippet#306:: Get Back The Power:
Whenever you feel lethargic and/or you are in no mood of studying, just stand or sit in the Sun for some time:
● upto 40 minutes between sunrise and 930am OR between 430pm and sunset
● for 5 to 7 minutes between 930am and 430pm.

The Sun will give the power to you and you will feel very energetic.

सक्सेस-स्निपेट#306 :: शक्ती परत मिळवा:
जेव्हा जेव्हा तुम्हाला सुस्त वाटतं आणि / किंवा तुमचा अभ्यासाचा मूड नाही, तेव्हा तुम्ही काही वेळ उन्हात उभे राहा किंवा बसा:
● 40 मिनिटांपर्यंत- सूर्योदयापासून ते सकाळी 930 पर्यंत किंवा संध्याकाळी 430 ते सूर्यास्त दरम्यान.
● 5 ते 7 मिनिटांपर्यंत – सकाळी 930 ते संध्याकाळी 430 दरम्यान.

सूर्य तुम्हाला शक्ती देईल आणि तुम्हाला खूप ऊर्जावान वाटेल.

Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

SuccessSnippet#305:: 3 Important Rules for 2021

SuccessSnippet#305:: 3 Important Rules for 2021:

 1. Use the sheer power of your ingenuity.
 2. Devise your own system to free your brain from unwanted clutter.
 3. Keep track of your everyday study so you don’t go off-the-track.

सक्सेस-स्निपेट#305 :: 2021 साठी 3 महत्त्वपूर्ण नियम:

 1. आपल्या हुशारीची पूर्ण शक्ती वापरा.
 2. आपल्या मेंदूला अवांछित गोंधळापासून मुक्त करण्यासाठी आपली स्वतःची प्रणाली तयार करा.
 3. आपल्या दैनंदिन अभ्यासाचा मागोवा ठेवा म्हणजे आपण भटकणार नाही.
Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

Thank You 2020

Posted in Corona, current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Number of Attempts for MPSC Exams

हेलो मित्रांनो

२०२१ पासून एमपीएससीच्या सर्व स्पर्धा परीक्षेंसाठी उमेद्वारांचे प्रयत्न/संधीची संख्या (attempts) मर्यादित राहणार आहे.

 • खुला वर्ग (अराखीव) – कमाल संधी ६ (सहा)
 • उर्वरित मागास प्रवर्ग- कमाल संधी ९ (नऊ)
 • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती – कमाल संधीची मर्यादा लागू राहणार नाही

उमेदवारांची संधीची संख्या खाली नमूद केल्यानुसार लागू राहतील:

 • उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत भाग घेतल्यास, हि संबंधित स्पर्धा परीक्षेची संधी समजली जाईल.
 • एखादा उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या कोणत्याही एका पेपरसाठी उपस्थित राहिल्यास, त्याची टी संधी समजली जाईल.
 • उमेदवार कोणत्याही कारणास्तव परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरल्यास किंवा त्याची उमेदवारी रद्द झाल्यास तरीही त्याची परीक्षेस उपस्थिती गणली जाईल.

परीक्षेच्या कमाल संधीबाबतचा आयोगाचा प्रस्तुत निर्णय सन २०२१ मध्ये प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीस अनुसरून आयोजित परीक्षांपासून लागू करण्यात येणार आहे.

एमपीएससी निर्णय: Click HERE

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | Tagged , , , , , , , , | १ प्रतिक्रिया