SuccessSnippet#219:: Rajyaseva CSAT Preparation

SuccessSnippet#219:: Rajyaseva CSAT Preparation:
To practice English and Marathi Comprehension (passages), you should refer Yojana, Lokrajya, and Kurukshetra magazines (from Jan to Nov 2019). Choose passages on various topics i.e. social, economic, science, technology, etc. Ask someone to frame questions on those passages for you.

You should practice solving such questions every week.

सक्सेस-स्नीपेट#219 :: राज्यसेवा सीसॅट तयारीः
इंग्रजी आणि मराठी आकलन (उताऱ्यावरील प्रश्न)चा सराव करण्यासाठी तुम्ही योजना, लोकराज्य आणि कुरुक्षेत्र मासिके (जाने ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत) पहा. विविध विषयांवर उतारे निवडा उदा. सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान, तंत्रज्ञान इ. एखाद्यास तुमच्यासाठी त्या परिच्छेदांवर प्रश्न तयार करण्यास सांगा.

तुम्ही, दर आठवड्याला, असे प्रश्न सोडविण्याचा सराव करावा.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#218:: Complete Preparation

SuccessSnippet#218:: Complete Preparation:
Lack of sufficient revision means incomplete topics, incomplete subjects, and incomplete preparation.

Always remember, “complete preparation means SUCCESS.”

सक्सेस-स्निपेट#218 :: संपूर्ण तयारीः
पुरेशी रिविजन नसणे म्हणजे अपूर्ण मुद्दे, अपूर्ण विषय, आणि अपूर्ण तयारी.

नेहमी लक्षात ठेवा, “संपूर्ण तयारी म्हणजेच यश.”

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#217:: Self Confidence:

सक्सेस-स्नीपेट#217 :: आत्मविश्वास:
तुमचा स्वतःचा आत्मविश्वास हा तुमच्या सर्व उपलब्धी, यश, उर्जा इ.चा सार आहे.

म्हणून, आपला आत्मविश्वास नेहमी उच्च पातळीवर ठेवा.

SuccessSnippet#217:: Self Confidence:
Your own self-confidence is the essence of all your achievements, success, energy, etc.

So, hold your self confidence at higher level, at all times.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#216:: Backbone of Study:

सक्सेस-स्निपेट#216 :: अभ्यासाचा कणा:
वृत्तपत्रे, मासिके, सरकारी वेबसाइटवरील माहिती इत्यादींचा अभ्यास करणे, एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षांच्या तुमच्या तयारीचा आधार आहे हे विसरू नका.

SuccessSnippet#216:: Backbone of Study:
Studying from newspapers, magazines, resources on government websites, etc form the backbone of your preparation for MPSC/UPSC exams. Please do not forget this.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#215:: Sense of Achievement

SuccessSnippet#215:: Sense of Achievement:
Set your goal and then do everything to ACHIEVE it.

This would be the greatest and proud feeling for you.

सक्सेस-स्निपेट#215:: यशस्वीतेची भावना:
आपले ध्येय निश्चित करा आणि नंतर ते प्राप्त करण्यासाठी सर्वकाही करा.

तुमच्यासाठी ही सर्वात मोठी आणि अभिमानाची भावना असेल.

Disclaimer: I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#214:: Your Mental State

सक्सेस-स्निपेट#214 :: तुमची मानसिक स्थिती:
तुमच्या स्वतःच्या भावना तुमच्या अभ्यासामध्ये खूप महत्वाची भूमिका बजावतात. जेव्हा तुम्ही अभ्यास करणार आहात तेव्हा ह्या भावना टाळा:
● काळजी
● भीती
● असुरक्षितता

या भावनांमुळे तुमच्या तेव्हाच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होतो ज्यामुळे तुमच्या समजून घेण्याच्या शक्तीवर नेहमीच मर्यादा येतात.

मागील स्निपेट्ससाठी, http://www.anildabhade.com ला भेट द्या.

SuccessSnippet#214:: Your Mental State:
Your very own feelings/emotions play very vital role in your studies. When you are about to study, avoid the feelings of:
● worry
● fear
● insecurity

These feelings affect your present mental condition that invariably restricts your understanding power.

For previous snippets, visit http://www.anildabhade.com

Disclaimer: I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#213:: No Hurry

SuccessSnippet#213:: No Hurry:
If you, for some reason, fall behind your study plan; DO NOT HURRY to complete it by taking shortcuts.

Complete every topic with the same enthusiasm and patience with which you had started the study plan.

सक्सेस-स्निपेट#213 :: घाई नाही:
तुम्ही, काही कारणास्तव, आपल्या अभ्यास योजनेच्या मागे पडल्यास; शॉर्टकट घेऊन ती पूर्ण करण्यासाठी घाई करू नका.

तुम्ही ज्यासह अभ्यास योजना सुरू केली होती त्याच उत्साहाने आणि धैर्याने प्रत्येक मुद्दा पूर्ण करा.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#212:: Eyes and Brain

SuccessSnippet#212:: Eyes and Brain:
Eyes and brain play very important roles in your study.
● avoid straining of eyes.
● make sure brain is not over-stressed.

When both are neglected, ability to concentrate the attention gets affected and memory fails.

So, take a break for 5 mins after every 30 mins of study.

सक्सेस-स्निपेट#212 :: डोळे आणि मेंदूः
डोळे आणि मेंदू हे अभ्यासामध्ये खूप महत्वाच्या भूमिका बजावतात.
● डोळ्यांवर ताण येऊ देऊ नका.
● मेंदूवर जास्त ताण येत नाही याची खात्री करा.

जेव्हा दोन्हीकडे दुर्लक्ष केले जाते, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता प्रभावित होते आणि स्मरणशक्तीचा ऱ्हास होतो.

म्हणून, दर 30 मिनिटांच्या अभ्यासानंतर 5 मिनिटांसाठी ब्रेक घ्या.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#211:: New Subject + Revision

SuccessSnippet#211:: New Subject + Revision:
Most probably 3 months are left for Rajyaseva Prelims 2020. So, from today, i.e. 1st Nov 2019, start with a new subject (if you have not finished current subject at hand, continue it) and at the night time, just before going to sleep, read for 1 hour Notes of any subject that you have already completed.

सक्सेस-स्निपेट#211 :: नवीन विषय + रिविजन:
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२०साठी बहुधा तीन महिने शिल्लक आहेत. म्हणूनच आजपासून, म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2019 पासून, नवीन विषयाच्या अभ्यासाला सुरुवात करा (जर आपण हातातील चालू विषय संपवला नसेल तर, तोच सुरू ठेवा) आणि रात्री झोपण्यापूर्वी, तुम्ही आधीच पूर्ण केलेल्या कोणत्याही विषयाच्या नोट्स (1 तास) वाचा.

Disclaimer: I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#210:: Study Method

SuccessSnippet#210:: Study Method:
Whatever study method you are following, just believe in it to be good enough.

It will give you success.

सक्सेस-स्निपेट#210 :: अभ्यास पद्धती:
तुम्ही जी अभ्यासाची पद्धत अनुसरीत आहात, ‘तीच चांगली आहे’ असा विश्वास ठेवा.

तीच तुम्हाला यश मिळवून देईल.

Disclaimer: I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा