SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet

सक्सेस-स्निपेट#291:: चुंबकासारखे कार्य करा:
एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करताना, एखाद्या चुंबकासारखे कार्य करा (जसे ते धूळ कणांपासून लोखंडी कण वेगळे करते), तुमच्या समोर असलेल्या ‘माहितीच्या समुद्रापासून’ वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी विभक्त करावी.

SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet:
While studying for MPSC/UPSC exams, act like a magnet (as it separates iron particles from dust particles), you should separate facts and figures from the ‘ocean of information’ lying in front of you.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#290::Second-hand Knowledge

सक्सेस-स्निपेट#290 :: सेकंड-हँड नॉलेज:
सेकंड-हँड नॉलेज (कंपाईल केलेले) वापरताना, हे अस्सल स्त्रोतांकडून आहे व त्यामध्ये योग्य माहिती आहे याची खात्री करुन घ्या.

याचा गांभीर्याने विचार करा कारण एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षा हा तुमच्या करियरशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे.

SuccessSnippet#290::Second-hand Knowledge:
While using second-hand knowledge (compiled), be sure that it is from genuine sources and contains correct information in it.

Consider this seriously because MPSC/UPSC exam is a serious subject considering your career.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

New rules – Negative Marking

Hi friends,

MPSC has implemented new rules for negative marking…For all its exams (objective papers – MCQs).

Click HERE to now about it.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | यावर आपले मत नोंदवा

New Date Rajya seva Pre 2020

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ११ ऑक्टोबर, दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २२ नोव्हेंबर आणि अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा १ नोव्हेंबरला होणार आहे.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#289:: O-C-R Technique

SuccessSnippet#289:: O-C-R Technique:

Use this technique in your preparation for MPSC/UPSC exams.
Observation – observe your surroundings for valuable information.
Collection – collect only what is relevant.
Reflection – at regular intervals, let this information reflect in your revisions.

सक्सेस-स्निपेट#289 :: ओ-सी-आर तंत्र:
एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षांच्या तयारीसाठी हे तंत्र वापरा.
निरीक्षण – मौल्यवान माहितीसाठी आपल्या सभोवतालचे निरीक्षण करा.
संग्रह – केवळ संबंधित आहे तेच गोळा करा.
प्रतिबिंब – नियमित अंतराने, ही माहिती आपल्या पुनरावृत्तींमध्ये प्रतिबिंबित होऊ द्या.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

MPSC/UPSC Exams in 2021

Here is the schedule of exams to be conducted by MPSC/UPSC in 2021:

Name of Exam

Advertisement

PrelimsMain exam

UPSC Civil Services Exam 2021

10 Feb 2021

(Last date of application- 02 Mar 2021)

27th Jun 2021

17th Sep 2021

State Services Exam (Rajyaseva) 2021

Maharashtra Secondary Services Common Prelims Exam 2021

(PSI/Assistant Section Officer/STI)

Maharashtra Secondary Services Common Main Exam 2021 -Paper I

Maharashtra Secondary Services Common Main Exam 2021 -Paper II (PSI)

  

Maharashtra Secondary Services Common Main Exam 2021 -Paper II (STI)

  

Maharashtra Secondary Services Common Main Exam 2021 -Paper II (Assistant Section Officer)

  

Maharashtra Group C Services Common Prelims Exam 2021

(Tax Asst/SI Excise/Clerk-Typist)

 

Maharashtra Group C Services Main Exam 2021 –Common Paper I

  

Maharashtra Group C Services Common Main Exam 2021 -Paper II (Clerk-Typist)

  

Maharashtra Group C Services Common Main Exam 2021 -Paper II (SI Excise)

  

Maharashtra Group C Services Common Main Exam 2021 -Paper II (Tax Asst)

  

The examination shall be conducted if Government requisitions for the posts are received in time.

Official Document: UPSC: ExamCal-2021-Engl-170820

Official TimeTable: MPSC:

 

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

Rajya seva Pre 2020 postponed

हॅलो मित्रांनो,

एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आता 13 ऐवजी 20 सप्टेंबर 2020 ला होणार आहे.

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#288:: The Triad of Success

सक्सेस-स्निपेट#288 :: यशाचं त्रिकूट:
● तंदुरुस्त रहा.
● इतरांकडे दुर्लक्ष करा (अभ्यास करताना).
● स्वतःवर लक्ष केंद्रित करा.

Success-Snippet#288:: The Triad of Success:
● Stay fit.
● Stay blind to others (while studying).
● Stay focused on yourself.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

MPSC/UPSC Preparation for your children

आज दहावीचा निकाल आला आणि मला विचारण्यात आलं की यूपीएससी साठी क्लास लावायचा आहे, काय व कधीपासून सुरू करायचा? त्यांना मी हेच सांगितलं जे खाली दिलेल्या लिंकवर मी 2015 मध्येच लिहून ठेवलं होतं. उगाच आपल्या मुलांवर जास्तीचा भार आताच टाकू नका.

तुमच्या मुलांनी यूपीएससी/एमपीएससी परीक्षेची तयारी कधी करायला हवी? दहावी की बारावी नंतर?

खाली दिलेल्या लिंकवर ह्याबाबत सर्व माहिती दिली आहे, ती वाचावी.

https://anildabhade.com/other/12th-std-pass-students-should-prepare-this-way/

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#287:: Current Affairs Update

SuccessSnippet#287:: Current Affairs Update:
For MPSC Rajyaseva 2020 – cover current affairs from 1st Jan 2019 to 31st Jul 2020.
For UPSC CS 2020 – cover current affairs from 1st Jan 2019 to 31st Aug 2020.

सक्सेस-स्निपेट#287 :: करंट अफेयर्स अपडेट:
एमपीएससी राज्यसेवा 2020 साठी – 1 जाने 2019 ते 31 जुलै 2020 पर्यंत चालू घडामोडींचा समावेश करा.
यूपीएससी सिविल सर्विसेस 2020 साठी – 1 जाने 2019 ते 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत चालू घडामोडींचा समावेश करा.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा