Change in exam centre : UPSC CSP 2020

You can change your already chosen exam centre for UPSC Civil Services Exam 2020.

Process will be active in two phases: 7-13 Jul and 20-24 Jul 2020.

At: https://upsconline.nic.in

Posted in UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#285:: How To Maintain Interest In Study?

सक्सेस-स्निपेट#285 :: अभ्यासाची आवड कशी टिकवावी?
तुम्ही आपला अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी, रोडमॅप तयार करा जेणेकरून तुम्ही रस्ता चुकणार नाही.

सुरवातीपासून शेवटपर्यंतची एक स्पष्ट रचना तयार करा; अभ्यासक्रमाकडे तुमचा स्पष्ट दृष्टीकोन आहे याची खात्री करुन घ्या.

अशाप्रकारे, तुम्ही एकही टॉपिक चुकवणार नाही आणि शेवटपर्यंत आपल्या अभ्यासामध्ये तुमची आवड टिकून राहील.

SuccessSnippet#285:: How To Maintain Interest In Study?
Before you start your study, build a roadmap so that you do not get lost on the way.

Create a clear structure from beginning to end; this will make sure you have clear-cut approach towards the syllabus.

This way, you will not miss on something and your interest will persist in your studies till the end.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#284 :: Master the Study

सक्सेस-स्निपेट#284 :: अभ्यासात प्राविण्य मिळवा:
एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षेत प्रयत्न करण्यापूर्वीः
● तुम्हाला अभ्यास सामग्री माहित असणे आवश्यक आहे.
● तुम्हाला मुद्दे/विषय शिकण्याची आवश्यकता आहे.
● तुम्हाला नोट्स लिहिण्याची आवश्यकता आहे.
● तुम्हाला खूप रिविजन्स करणे आवश्यक आहे.
● आणि, परीक्षा हॉलमध्ये प्रश्नपत्रिका मिळाल्यावर आपण काय करावे हे तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे.

म्हणून, आपल्या अभ्यासात प्राविण्य मिळवा आणि तुम्ही परीक्षेत प्राविण्य मिळवाल.

SuccessSnippet#284 :: Master the Study:
Before you make an attempt at MPSC/UPSC examination:
● you need to know the study material.
● you need to learn the topics/subjects.
● you need to write Notes.
● you need to do lots of revisions.
● and, you need to know what to do when you get the question paper in Examination Hall.

So, master your study and you shall master the examination.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | 2 प्रतिक्रिया

Rajyaseva Prelims and Subordinate Ser. Prelims 2020

Hi Friends,

Today, i.e. 17 Jun 2020, MPSC has declared fresh dates for the following exams:

MPSC Rajyaseva Prelims 2020: 13 Sep 2020

MPSC Subordinate Services Gp B Prelims 2020: 11 Oct 2020

Maharashtra Engineering Services Prelims 2020: 01 Nov 2020

Here is official notification:Revised Dates of Exams

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#283 :: Hold Your Ground

SuccessSnippet#283 :: Hold Your Ground:
While you START reading something (book/magazine/newspaper), you might get bored or you may not gain interest to read it further. At that very moment…hold your ground then and there. Go back few sentences and start reading again with a little bit of more attention.

Within a few minutes, you will realise that “this information is very important.”

So, never leave your ground…something important awaits for you…ahead.

सक्सेस-स्निपेट#283 :: आपले मैदान सोडू नका:
तुम्ही काहीतरी (पुस्तक / मासिक/ वर्तमानपत्र) वाचण्यास प्रारंभ करता तेव्हा कदाचित तुम्हाला कंटाळा येईल किंवा तुम्हाला ते वाचण्याची आवड निर्माण होणार नाही … त्याच क्षणी … तिथे आणि तिथेच थांबा. काही वाक्ये मागे जा आणि थोडे अधिक लक्ष देऊन पुन्हा वाचन सुरू करा.

काही मिनिटांतच तुम्हाला समजेल की “ही माहिती खूप महत्वाची आहे.”

म्हणून, कधीही आपले मैदान सोडू नका … काहीतरी महत्त्वाचे तुमच्यासाठी वाट पाहत आहे … पुढे.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#282:: You And Your Success

SuccessSnippet#282:: You And Your Success:
Everything depends on you. You can attain any post desired by you and offered by MPSC / UPSC; only IF YOU BELIEVE YOU CAN. All you need is the courage, perseverance, self confidence.

सक्सेस-स्निपेट#282 :: तुम्ही आणि तुमचं यश:
सर्व काही आपल्यावर अवलंबून असतं. तुम्ही इच्छिलेले आणि एमपीएससी / यूपीएससीद्वारे ऑफर केलेले कोणतेही पद मिळवू शकता; केवळ जर तुम्ही विश्वास ठेवू शकलात तर. तुम्हाला फक्त धैर्य, चिकाटी, आत्मविश्वासाची गरज आहे.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#281:: Keep Hunting for Information

SuccessSnippet#281:: Keep Hunting for Information:
When hungry, sharks travel as far as 4000 kms to find food.

While preparing for MPSC/UPSC exams, act like a shark to gather required information from the vast ocean of information (as much as 50-60 books, 4-5 monthly magazines, 2-3 daily newspapers, Internet – genuine resources only).

सक्सेस-स्निपेट#281 :: माहितीसाठी शोधाशोध करत रहा:
भुक लागली असताना, शार्क अन्न शोधण्यासाठी 4000 किमी पर्यंतचा प्रवास करतात.

एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षांची तयारी करताना, माहितीच्या महासागरातून आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी शार्कसारखे वागा (जवळपास 50-60 पुस्तके, 4-5 मासिके, 2-3 वर्तमानपत्रे, इंटरनेट – केवळ प्रामाणिक स्रोत्रांतून).

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#280:: Knowledge & You

SuccessSnippet#280:: Knowledge & You:
Knowledge is like magic. It can pull you out of the ocean of struggles.

Everyday, learn a new thing about any of your subjects, if you want to break the cyclone of defeat.

सक्सेस-स्निपेट#280:: ज्ञान आणि तुम्ही:
ज्ञान जादू सारखे आहे. ते तुम्हाला संघर्षांच्या समुद्रातून वर खेचू शकते.

जर तुम्हाला पराभवाचे चक्रीवादळ मोडायची इच्छा असेल तर दररोज आपल्या कोणत्याही विषयाबद्दल नवीन गोष्टी शिका.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

UPSC CSP 2020 New Date

UPSC Civil Services Prelims is now on 4th Oct 2020 and Mains from 8 to 12 Jan 2021.

Posted in UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#279:: Growth of Your Study

सक्सेस-स्निपेट#279 :: तुमच्या अभ्यासाची वाढ:
तुमचा अभ्यास वाढणार्‍या झाडासारखा असावा. जसजसे झाड वाढते तसे मजबूत मुळांसह दृढ होते. त्याच प्रकारे, तुमचा अभ्यास असावा; सखोल आणि विशाल.

Success-Snippet#279:: Growth of Your Study:
Your study should be like a growing tree. As the tree grows, it gets firm with strong roots. In the same way, your study should be; in-depth and vast.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा