SuccessSnippet#65:: Planned Success

SuccessSnippet#65:: Planned Success:
The person comes out successful, who:
● plans his/her study
● studies according to the plan
● moves with the plan

Remember, WITHOUT PLAN, your study would be like *a ship without a rudder*. So, be in control of your ship and study according to your plan.

सक्सेस-स्निपेट#65 :: नियोजित यशः
अशी व्यक्ती यशस्वी होते, जी:
● तिच्या अभ्यासाची योजना आखते.
● योजनेनुसारच अभ्यास करते.
● योजनेसोबतच पुढे पुढे जाते.

लक्षात ठेवा, योजनेशिवाय, तुमचा अभ्यास *एखाद्या सुकाणू नसलेल्या दिशाहीन जहाजासारखा* असेल. म्हणून, आपल्या जहाजावर नियंत्रण ठेवा आणि आपल्या योजनेनुसार अभ्यास करा.

Disclaimer: I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Expected Cut-Offs: Rajyaseva Prelims 2019

Hi Friends,

I have calculated expected Cut-Offs for MPSC Rajyaseva Prelims 2019 considering further increase in vacancies. Here are the details: Click HERE

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#64:: Good Health

SuccessSnippet#64:: Good Health
Always be in good health. Do the following:
● laugh a lot everyday.
● be stress-free…always.
● exercise regularly, brisk walking…NO running.
● watch comedy, fun-filled movies
● sleep 6 to 8 hours, every night.

सक्सेस-स्निपेट#64:: चांगले आरोग्य:
नेहमी चांगले आरोग्य ठेवा, निरोगी रहा. त्यासाठी खालील गोष्टी करा:
● रोज भरपूर हसा.
● नेहमी तणावमुक्त रहा.
● नियमित व्यायाम करा, वेगाने चला … धावू नका.
● विनोदी, मजेदार चित्रपट पहा.
● प्रत्येक रात्री 6 ते 8 तास झोप घ्या.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#63:: Interdependence:

Success-Snippet#63:: Interdependence:
● Self-made Notes and Mock Tests are inseparable. They are like two wings of an eagle that will lead you to success in MPSC/UPSC exam.
● Without this union, success can be misguided.

So, cultivate the practice of using both after indepth study of every subject/topic and you will achieve SUCCESS !!!

सक्सेस-स्निपेट#63 :: परस्परावलंबित्व:
● स्वयं-निर्मित नोट्स आणि मॉक टेस्ट अविभाज्य आहेत. ते एका गरुडाच्या दोन पंखांसारखे आहेत जे तुम्हाला एमपीएससी / यूपीएससीच्या परीक्षेत यशस्वी बनवतील.
● या उत्कृष्ट मिश्रणाशिवाय, यशाची दिशाभूल होऊ शकते.

म्हणून, प्रत्येक मुद्द्याच्या/ विषयाच्या सखोल अभ्यासानंतर हे दोन्ही वापरण्याचा सराव करा आणि तुम्ही यशस्वी व्हाल !!!

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#62::Be Flexible

सक्सेस-स्निपेट#62:: लवचिक रहा:
● परीक्षेची तयारी करताना, एकाच संकल्पनेशी चिकटून राहण्याऐवजी भिन्न कल्पना सामावून घेण्यासाठी पुरेसे लवचिक रहा. अन्यथा, तुमच्या अभ्यासात दोष असतील.
● जेव्हा आपले विचार स्पष्ट असतात, तेव्हा ते विचार, मुद्दा/विषयाबाबतच्या सदोष दृष्टीकोनाला स्पष्ट आणि शुद्ध विचारांमध्ये रूपांतरित करतात.

SuccessSnippet#62::Be Flexible
● While preparing for the exam, be flexible enough to accommodate different ideas rather than clinging to a fixed concept. Otherwise, there will be imperfections in your studies.
● When your ideas are clear, they would bring about a transformation of impure perception into clear and pure view about the topic/subject.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#61:: Beware of Negative Suggestions:

SuccessSnippet#61:: Beware of Negative Suggestions:
When you are preparing for MPSC/UPSC or any other exam, you need to be very vigilant about:
● negative suggestions from people around you.
● negative comments from them.
● negative influence of people around you.

You have your own brain, thinking and will-power. Use it to reject all sorts of negativity. Be in absolute control of your own thoughts. With such control, your success is SURE!!!

सक्सेस-स्निपेट#61:: नकारात्मक सूचनांपासून सावध रहा:
जेव्हा तुम्ही एमपीएससी / यूपीएससी किंवा इतर कोणत्याही परीक्षेची तयारी करत असाल, तेव्हा तुम्हाला त्याबद्दल पुढील सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे:
● आपल्या सभोवतालच्या लोकांकडून नकारात्मक सूचना टाळा.
● त्यांच्याकडून नकारात्मक टिप्पणी टाळा.
● आपल्या सभोवतालच्या लोकांचा नकारात्मक प्रभाव टाळा.

तुमच्याकडे स्वत:चा मेंदू, विचार आणि इच्छाशक्ती आहे. सर्व प्रकारची नकारात्मकता नाकारण्यासाठी ते वापरा. आपल्या स्वतःच्या विचारांवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवा. अशा नियंत्रणासह, तुमचे यश निश्चित आहे !!!

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#60:: Reliable Means of Success:

सक्सेस-स्निपेट#60 :: यशाचे विश्वासार्ह माध्यम:
प्रत्येकजण अधिकारी बनण्याची इच्छा करतो. कोणीही ऑफिसर बनू शकतो, परंतु प्रत्येकजण नाही हे लक्षात असू द्या.

केवळ एक व्यक्ती, ज्यात ज्वलंत इच्छा आणि अभ्यासासाठी निश्चित योजना असते, तीच व्यक्ती अधिकारी बनू शकते.

*ज्वलंत इच्छा* आणि *निश्चित योजना* ही यशाची दोन माध्यमे आहेत.

SuccessSnippet#60:: Reliable Means of Success:
Everyone wishes to be an officer. Anybody can become an officer, but not EVERYONE, remember this.

Only the person, who has a burning desire and a definite plan for study, can be an officer.

*Burning Desire* and *Definite Plan* are the two reliable means of success.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#59:: Watch What You Speak:

SuccessSnippet#59:: Watch What You Speak:
Whenever you speak:
● watch what you speak.
● avoid disappointing talk.
● never speak about possibility of failure.

Remember: Speak positively. Speak confidently. Speak about only and only SUCCESS!!!

यशस्वी-स्निपेट#59:: तुम्ही काय बोलता ते सांभाळून बोला:
जेव्हाही तुम्ही बोलता तेव्हा:
● आपण काय बोलतो ते पहा.
● निराशाजनक बोलणे टाळा.
● अयशस्वी होण्याच्या शक्यतेबद्दल कधीही बोलू नका.

लक्षात ठेवा: सकारात्मक बोला. आत्मविश्वासाने बोला. फक्त आणि फक्त यशाबद्दल बोला !!!

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#58:: Finish The Current Task

SuccessSnippet#58:: Finish The Current Task

While preparing for MPSC/UPSC exam, many people tend to leave subject/topic unfinished, thereby piling-up pending topics, day-by-day. To avoid this:
● Concentrate on the current subject/topic at hand.
● Do not cheat it, read it thoroughly from multiple sources.
● Complete it by preparing your own Notes.

For previous SuccessSnippets, visit: anildabhade.com

सक्सेस-स्निपेट#58:: चालू कार्य पूर्ण करा

एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षेची तयारी करताना, पुष्कळ लोक विषय/मुद्दे अपूर्ण सोडतात, यामुळे दिवसेंदिवस प्रलंबित विषयांचा/मुद्द्यांचा ढीग लागतो. हे टाळण्यासाठी:
● हातात असलेल्या विषयावर/मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करा.
● फसवणूक करू नका, एकाधिक स्त्रोतांमधून ते पूर्णपणे वाचा.
● आपले स्वतःचे नोट्स तयार करूनच हे कार्य पूर्ण करा.

मागील सक्सेस-स्निपेट्ससाठी भेट द्या: anildabhade.com

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#57:: Be Fearless:

SuccessSnippet#57:: Be Fearless:
The candidate who understands exam’s nature, syllabus and tactfully prepares for the exam, need have no fear of competition from other candidates. So, be fearless !!!

सक्सेस-स्निपेट#57::निडर राहा:
जो उमेदवार परीक्षेचं स्वरूप, अभ्यासक्रम समजून आहे आणि जो कुशलतेने परीक्षेची तयारी करतो, त्याला इतर उमेदवारांकडून स्पर्धेची भीती बाळगण्याची गरज नाही. म्हणून, निडर व्हा !!!

Disclaimer:-I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा