SuccessSnippet#93:: Increase Your Confidence:

सक्सेस-स्निपेट#93 :: आपला आत्मविश्वास वाढवा:
कोणत्याही परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी आत्मविश्वास तुम्हाला प्रचंड मदत करतो. आपला आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे *चालण्याची शैली*. चालताना:-
● तुमचे खांदे मागे खेचून घ्या.
● तुमच्या हनुवटीला वर करा.
● मंद स्मित करा, आणि सरळ चला.

दररोज, या पद्धतीने चला आणि लवकरच आपला आत्मविश्वास खूप वाढला असल्याचे तुम्हाला आढळेल.

SuccessSnippet#93:: Increase Your Confidence:
Confidence helps you tremendously to succeed in any exam. There are numerous ways to increase your confidence. One of them is your *Walking Style*. While walking:-
● pull back your shoulders.
● lift your chin up.
● smile, and walk straight.

Everyday, walk this way and soon you will find that your confidence has increased a lot.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#92:: C-C-C:

SuccessSnippet#92:: C-C-C:
You can achieve *ANYTHING* with sheer concentration:
● concentrate while you study and make Notes.
● concentrate while you do the revision.
● concentrate while you take the exam.

सक्सेस-स्निपेट#92::एकाग्रता-एकाग्रता-एकाग्रता:
तुम्ही एकाग्रतेने *काहीही* प्राप्त करू शकता:
● तुम्ही अभ्यास करता आणि नोट्स लिहिता तेव्हा लक्ष केंद्रित करा.
● तुम्ही रिविजन करताना लक्ष केंद्रित करा.
● तुम्ही परीक्षा देताना लक्ष केंद्रित करा.

Disclaimer:-I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#91::Progress:

SuccessSnippet#91::Progress:
Everyday, make sure that you “progress” in your studies.

Progress means moving forward with studying at least 60 pages and preparing 15 pages of Notes based on these 60 pages…EVERYDAY !!!

सक्सेस-स्निपेट#91: प्रगती:
दररोज, आपल्या अभ्यासात आपण “प्रगती” करत असल्याचे सुनिश्चित करा.

“प्रगती” म्हणजे 60 पानांचा अभ्यास करुन या 60 पानांवर आधारित 15 पानांच्या नोट्स तयार करत पुढे जाणे … प्रत्येक दिवशी !!!

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#90:: Complete Preparation:

SuccessSnippet#90:: Complete Preparation:
● Any subject or topic of a subject, which is not prepared well, will not give you required marks.
● Lack of preparation of such subject/topic leads to failure in the subject and further results in failure in the exam.
● The complete preparation gives you proper knowledge to do well in the subject as well as come out with flying colours in the exam.

सक्सेस-स्निपेट#90: पूर्ण तयारीः
● एखाद्या विषयाची किंवा एखाद्या विषयाच्या मुद्द्याची व्यवस्थित तयारी केलेली नसल्यास, तुम्हाला आवश्यक गुण मिळवून देणार नाही.
● अशा विषयाची/मुद्द्याची तयारी नसल्यामुळे त्या विषयामध्ये अपयश मिळते आणि मग परीक्षेमध्ये आपण अपयशी ठरतो.
● संपूर्ण तयारी केल्याने त्या विषयामध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी योग्य ज्ञान मिळते आणि परीक्षेत उत्कृष्ट सफलता मिळते.

Disclaimer: I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#89:: Importance of Time:

सक्सेस-स्निपेट#89:: वेळेचं महत्त्व:
आजपासून, आतापासून:
● प्रत्येक विषयाचा, प्रत्येक मुद्द्याचा जो अभ्यास तुम्ही कराल
● प्रत्येक नोट जी तुम्ही तयार कराल
● प्रत्येक आठवड्यात प्रत्येक सराव परीक्षा जी तुम्ही द्याल

हे तुम्हाला कठीण परीक्षांपैकी एक समजल्या जाणाऱ्या अशा “एमपीएसएस राज्यसेवा परीक्षा 2020” नावाच्या परिक्षेसाठी तयार करेल. म्हणून स्वस्थ न बसता सध्या उपलब्ध असलेल्या वेळेचा सदुपयोग करा.

SuccessSnippet#89:: Importance of Time:
Starting from TODAY/NOW:
● every subject, every topic that you study
● every Note that your prepare
● every Mock Test that you take every week

Will prepare you for one of the toughest exams called MPSC Rajyaseva Exam 2020. So, utilise the time that is available now.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#88:: Take Benefits of Nature for Your Study:

SuccessSnippet#88:: Take Benefits of Nature for Your Study:
● at regular intervals, take deep breaths of fresh air.
● let sufficient quantities of fresh air reach your lungs.
● every part in your body gets vitalised by the fresh oxygen.

Hence, your body gets nourishment and so your study.

सक्सेस-स्निपेट#88 :: आपल्या अभ्यासासाठी निसर्गाचे फायदे घ्या:
● नियमितपणे, अधूनमधून ताज्या हवेचे दीर्घ श्वास घ्या.
● आपल्या फुफ्फुसात पुरेशी ताजी हवा पोहचू द्या.
● आपल्या शरीरातील प्रत्येक भाग ताज्या ऑक्सिजनमुळे नवचैतन्याने भरून निघतो.

त्यामुळे, आपल्या शरीराला पोषण मिळते आणि म्हणूनच आपला अभ्यास खूप चांगला होतो.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | 2 प्रतिक्रिया

SuccessSnippet#87:: Easier Study Method:

SuccessSnippet#87:: Easier Study Method:
Please understand that:
● there is no easy study method to clear MPSC/UPSC exam.
● All methods are equal, hence no method is superior or inferior.
● Everything depends on the candidate’s intelligence, capacity and quality of study.

So the question of “easier or harder” does not lie in the study methods.

सक्सेस-स्निपेट#87 :: सोपी अभ्यास पद्धत:
कृपया लक्षात घ्या की:
● एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षा पास करण्याची सोपी अभ्यास पद्धत नाही.
● सर्व पद्धती समान आहेत, म्हणून कोणतीही पद्धत श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नाही.
● सर्वकाही उमेदवाराच्या बुद्धीमत्ता, क्षमता आणि अभ्यासाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते.

त्यामुळे अभ्यास पद्धतींमध्ये “सोपी किंवा कठिण” असा प्रश्नच उद्भवत नाही.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

UPSC CSP 2019 – Hall Tickets Available

Hi Friends

Hall Tickets for UPSC Civil Services Exam 2019 are available now at this location:

https://upsconline.nic.in/eadmitcard/index.php

Download NOW !!!

Posted in UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#86:: Interview Tips:

सक्सेस-स्निपेट#86:: मुलाखतबाबत सूचना:
तुमच्या मुलाखतीत प्रश्नांची उत्तरे देताना, तुमचे बोल आणि चेहऱ्यावरील भाव एकसारखेच असावेत.
हे सद्गुण साध्य करण्यासाठी:
● आरशासमोर बोलण्याचा सराव करा.
● आपल्या डोळ्यांची हालचाल शांत आणि स्थिर असल्याचं सुनिश्चित करा.
● आपल्या भाषणात घाई आणि अधीरता दिसून येऊ नये.
● आपले भाषण तसेच चेहऱ्याचे भाव सुधारा.

SuccessSnippet#86:: Interview Tips:
While answering the questions in your interview, your speech and your facial expression should match.
To achieve this harmony:
● practice speaking in front of the mirror.
● Make sure your eye movements are calm and composed.
● Your speech should not display haste and impatience.
● Correct your speech as well as facial expressions.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#85:: Proper Record:

SuccessSnippet#85:: Proper Record:
Study without keeping a record of everything is futile.
● always keep your Notes in file, so you don’t lose or misplace precious ones.
● always keep and maintain a record sheet of the resources.
● always note down what research, for extra information, needs to be done for the topic.
● always cross-link your Notes.
● always maintain a sheet of topics completed till date.
● keep a daily record of topics completed from magazines.

सक्सेस-स्निपेट#85 :: योग्य नोंद ठेवणे:
कशाचीही नोंद न ठेवता अभ्यास करणे निरर्थक आहे.
● नेहमी आपल्या नोट्स फाईलमध्ये ठेवा, जेणेकरून आपल्या मौल्यवान नोट्स गहाळ होणार नाहीत किंवा चुकीच्या ठिकाणी ठेवल्या जाणार नाहीत.
● नेहमी संदर्भांची रेकॉर्ड शीट ठेवा आणि तिला नेहमी अद्ययावत ठेवा.
● मुद्द्यावर अतिरिक्त माहितीसाठी कोणते संशोधन करायचे आहे ते नेहमी नोंद करून ठेवा.
● आपल्या नोट्स नेहमी क्रॉस-लिंक करा.
● आजपर्यंत पूर्ण केलेल्या विषयांची रेकॉर्ड-शीट अद्ययावत ठेवा.
● मासिकांमधून पूर्ण केलेल्या विषयांचा दैनिक रेकॉर्ड ठेवा.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा