Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#158:: How To Handle Difficult Topic/Subject?

सक्सेस-स्निपेट#158 :: कठीण मुद्दा/विषय कसा हाताळावा? जेव्हा तुमच्यासमोर एखादा कठीण मुद्दा किंवा विषय येतो आणि तुम्ही त्यास कोणतीही प्रगती न झाल्यास सोडून देता, तेव्हा हे करा: – ● स्वत:लाच विचारा – “पाणी आणि सूर्यप्रकाश दिल्यास संपूर्ण कोरडं बी एक रोप … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#157:: Guard Yourself

SuccessSnippet#157:: Guard Yourself: People around you always say deviating things. Do not let your mind to affect by these things. Rather be with someone who dont speak anything or be alone surrounded by your books सक्सेस-स्निपेट#157:: स्वतःचे रक्षण करा: आपल्या … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#156:: Massive Success

Success-Snippet#156:: Massive Success: You know something? That:- ● you have the capability to do anything. ● you have abundant potential. ● you have creative power within you. So, believe in yourself to turn everything that you work on…into a massive … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#155:: Do It Right, Do It With Patience

सक्सेस-स्निपेट#155 :: हे योग्यच करा, धैर्याने करा: आपल्या अभ्यासामध्ये प्रगती होण्यासाठी, जास्त काळ धैर्य ठेवा. थोडा अभ्यास केल्यानंतर (काही गोष्टी शिकल्यानंतर) लगेचच मॉक टेस्ट देऊन स्वत:चे परीक्षण करु नका. संयम बाळगा आणि एखाद्या विषयाबद्दल सर्वकाही अभ्यासा आणि नंतर त्या विषयावरील … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#154:: Your Journey To Success

SuccessSnippet#154:: Your Journey To Success: Remember, there are others, on this same journey (MPSC/UPSC), so: ● plan your journey to your success. ● same resources are available to others, too. ● so think differently. ● come out of traditional beliefs. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#153:: Start Right, Get Right Results

SuccessSnippet#153:: Start Right, Get Right Results: In a hurry, do not overlook the building blocks of your study. Do not ignore the foundation of your study else the entire building of your study will collapse. Start Your Study Right. Get … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#152:: Ancient Law of Success

SuccessSnippet#152:: Ancient Law of Success: Since time immemorial, people have been successful in their goals being grateful and thankful. You should always express your gratefulness and thankfulness to everyone, who has imparted knowledge and wisdom to you. सक्सेस-स्निपेट#152 :: यशाचा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#151 :: Be Self-Reliant

सक्सेस-स्निपेट#151:: आत्मनिर्भर रहा: तुमचं यश हे सर्वस्वी तुमच्यावर अवलंबून आहे, इतर गोष्टींवर किंवा इतर लोकांवर नाही. तुम्ही एखाद्या परीक्षेत सफल होऊ शकता की नाही हे इतरांना ठरवू देऊ नका. त्यामुळे कुणावरही अवलंबून न राहता, तुमच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा. SuccessSnippet#151 :: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#150:: Be The One Who Leads

SuccessSnippet#150:: Be The One Who Leads: A candidate gets selected as Class I officer through MPSC or UPSC exam because of leadership qualities. Remember, it is the first prerequisite to success in these exams. So, be the leader and not … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#149:: Stay Focused:

सक्सेस-स्निपेट#149 :: आत्ताच लक्ष केंद्रित करा: परीक्षेच्या अगदी आधीच्या 15-20 दिवसात बहुतेक उमेदवार: ● चिंताग्रस्त असतो ● विचलित असतो ● तणावग्रस्त असतो ● असंतुलित असतो … आणि तो/ती या मौल्यवान वेळेचा फायदा अभ्यास/रिविजन/मॉक टेस्ट इत्यादींसाठी घेण्यास असमर्थ ठरतो/ठरते. हेच कारण … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा