Monthly Archives: एफ वाय

२०१३ राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत सफल होण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

प्रिय मित्रांनो ही परीक्षा आता पूर्वीसारखी राहली नाही. २०१३ ची परीक्षा नवीन अभ्यासक्रमानुसार होणारी पहिलीच परीक्षा असून त्यासाठी आता फार मेहनत घेण्याची गरज आहे. ही परीक्षा कठीण आहे कि सोपी आहे हे प्रत्येकाच्या तयारीवर अवलंबून आहे. ज्यांची तयारी व्यवस्थित झाली … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , , , | 18 प्रतिक्रिया

Expected Cut Offs – Rajyaseva Mains 2012

Hi Friends According to feedback from numerous candidates, I have revised my expected cut-offs for MPSC Rajyaseva Mains 2012. Here is the cut off list: Cut Offs

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | Tagged , , , , , , | 4 प्रतिक्रिया

Rajyaseva Prelims Advertisement Released

Hi Friends, Rajyaseva Prelims is on 7th April 2013. Last date of online form submission is 12th Feb 2013. Here are complete details: Advertisement

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , | 14 प्रतिक्रिया