Monthly Archives: एफ वाय

अमूल्य वेळ गमवू नका – एम पी एस सी मुख्य परीक्षेच्या तयारीला लागा

Latest Announcements मित्रांनो परवाच तुम्ही राज्यसेवेची पूर्वपरीक्षा दिली, नाही का? मग आता काय निवांत? तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी नक्कीच विचार केला असेल की चला आता निवांत आठ पंधरा दिवस आराम करू या, खूप अभ्यास झाला मागील काही महिन्यान पासून, होय की … Continue reading

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | Tagged | 150 प्रतिक्रिया

IAS Topper : A Villager

एका खेडेगावातील मुलगा आय ए एस Topper बनला UPSC सिविल सर्विस २००९ परीक्षेचा रिझल्ट आला आहे.  जम्मू काश्मीर मधील एका लहानशा खेडेगावात शिकलेला मुलगा आज आय ए एस अधिकारी बनला आणि ते सुद्धा ह्या परीक्षेत पहिला येवून, किती अभिमानाची गोष्ट … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | 176 प्रतिक्रिया

Afraid of MPSC Prelims Exam 2010?

मित्रांनो, आता मागे फिरू नका होय मी बरोबर बोलतोय. MPSC  परीक्षेचा इतिहास बघता असं लक्षांत येते की लाखो मुलं-मुली ह्या परीक्षेचा फॉर्म भरतात आणि जवळपास ४० ते ५० टक्के मुलं-मुली वेळेवरच परीक्षेला न बसण्याचा निर्णय घेतात. का बरं तुम्ही असे … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | 11 प्रतिक्रिया

Rejected Candidates’ List – MPSC Rajyaseva Prelims 2010

Hi Friend’s MPSC Rajaseva Prelims Exam is on this Sunday, 9th May 2010. Some candidates’ applications for MPSC Rajaseva Prelims Exam 2010 have been rejected by MPSC.  There could be various reasons. Please check your name in the list: Update: … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | 24 प्रतिक्रिया